Naše nabídka

 

 

 


Odkazy:

 

 

 


Rychlý kontakt:

 

+420 554 617 795

+420 728 415 924

atmhydros@seznam.cz

 


 

  

 

 Montážní pasty


Molykote ® D

Popis a použití: Bělavá barva, pasta s tuhými mazivy pro montáže a záběh kovových součástí. Určeno pro třecí plochy vystavené vysokému zatížení s požadavkem na "čisté" mazání při nízkých rychlostech a zárveň jako záběhové mazivo, používá se úspěšně např. na kontaktních plochách u elektronických přístrojů určených pro domácnosti, balících a kancelářských zařízeních, přístrojích pracujících s vysokou přesností, dále se používá v potravinářském a nápojovém průmyslu, v textilním průmyslu a při výrobě plastů. Všude tam, kde není možné nanést tenkou vrstvu maziva, je doporučen víceúčelový bílý tuk Molykote DX. Nanášení je možné provádět štětcem, kusem látky nebo ruční maznicí.
Vlastnosti: Vysoká zatížitelnost, zabraňuje trhavému klouzání a zadírání, dobrá ochrana proti korozi, výborná ochrana před zadíráním a vibrační korozí, čistota.
Složení: Pevné mazací částice; minerální olej; zahušťovadlo
Teplotní rozsah: -25°C - +250°C

Molykote ® G-n Plus

Popis a použití: Pasta s tuhými mazivy pro montáže a záběh kovových dílů. Určeno pro zalisování u všech typů strojních součástí, které se pohybují jen velmi málo a nepatrně a také pro vrtačky, pily, závitořezy, používá se úspěšně pro mazání závitových vřeten vodících tyčí, zubových převodů, šnekových soukolí a převodovek, šroubů, ventilů, čerpadel, zařízení pro montáž a ustavení valivých ložisek, podložek pod matice/těsnění, přírubové šroubové spoje.
Vlastnosti: Vysoká zatížitelnost, nízký koeficient tření, zabraňuje korozi a tvorbě rýh, ochrana před trhavým klouzáním a zadíráním, dobré antikorozní vlastnosti, redukuje deformaci materiálu v závislosti na vibrační korozi, usnadje demontáž.
Složení: Pevné mazací částice; minerální olej; zahušťovadlo
Teplotní rozsah: -25°C - +450°C

Molykote ® G-Rapid Plus

Popis a použití: Pasta s tuhými mazivy a mimořádně nízkým koeficientem tření pro montáž a záběhové mazání kovových součástí. Produkt je vhodný pro zalisování všech typů strojních součástí, jako záběhové mazivo pro nové stroje a ozubené převody, jako trvalé mazivo pro strojní součásti s pouze malými nebo přerušovanými pohyby a také pro vrtačky, pily a závitořezy, používá se k mazání závitových vřeten, vodících tyčí, ozubených převodů, pohybových šroubů, čerpadel, dále pro usazování valivých ložisek, kladek, přírub a přírubových spojů.
Vlastnosti: Nízký koeficient tření, vysoká zatížitelnost, zamezuje zadření, tvorbě rýh a trhavému klouzání, redukuje deformaci materiálu v závislosti na vibrační korozi, zabezpečuje nouzové mazání.
Složení: Pevné mazací částice; minerální olej
Teplotní rozsah: -35°C - +450°C

Molykote ® M-77

Popis a použití: Tuhá mazací pasta se silikonovým olejem jako nosnou látkou, vhodný pro mazání částí s nizkým až mírným zatížením a nízkými rychlostmi. Částí, které jsou vystaveny působení vody a extrémním teplotám. Při teplotách nad +230°C se nosná látka odpaří a nezanechává prakticky žádnou usazeninu. Zbývající suchý klouzavý povlak převezme mazání až do teplot +450°C. Vhodný pro mazané část složené z materiálů, které nevzdorují minerálním olejům, tento produkt je úspěšně používán na kombinaci kov/kov s třecí styčnou plochou, na brzdových (kotevních) destičkách a brzdových pístech v kotoučových brzdách.
Vlastnosti: Dobrá odolnost vůči vod, dobré odpařovací vlastnosti, snáší se s mnoha typy elastomerů a plastů.
Složení: silikonový olej, lithiové mýdlo, tuhá maziva
Teplotní rozsah: -45°C - +230°C jako pasta, až do +450°C jako suché tuhé mazivo

Molykote ® U-n

Popis a použití: Tuhá mazací pasta, ve které je olej hlavní nosnou látkou. Použíán při montáži, v záběhu a tam, kde je zapotřebí nepřetržitého mazání dílů vystavených vysokým teplotám, vhodný pro suché mazání ložisek (s nízkou rotační rychlostí), kluzných vedení a spojů vystavených teplotám překračujícím +200°C. Při vyšších teplotách se nosná látka odpaří a nezanechá prakticky žádnou usazeninu. Zbývající suchý, protitřecí povlak převezme sám mazání až do teploty +450°C a dokonce do vyšších teplot v ochranném plynovém prostředí, pasta je díky obsahu syntetické olejové báze vhodná pro mazání konstrukčních díků, které se skládají z materiálů neodolných vůči minerálním olejům.
Vlastnosti: Suché mazání až do +450°C, redukce tření a opotřebení, nízký součinitel tření, vysoká nosnost, slučitelné s některými typy přírodního kaučuku a plastů (před použitím je nezbytné provést testy na sloučitelnost)
Složení: Polyalkalický glykolový olej, lithiové mýdlo, tuhá maziva.
Teplotní rozsah: -40°C - +450°C, do +650°C při omezení přístupu vzduchu